small 1

KONTAKT


ZAKRES USŁUG

Ignorantia iuris nocet (łac.) - Nieznajomość prawa szkodzi 
Kancelaria posiada zezwolenie Sądu Najwyższego Stanu New Jersey na prowadzenia praktyki prawniczej w zakresie prawa polskiego. Swoje biura posiada w USA i w Polsce
 1. Notarialne pełnomocnictwa z "Apostille", do przeniesienia nieruchomości w Polsce,
 2. Kupmno-sprzedaż nieruchomości w Polsce,  bez konieczności wyjazdu z USA,
 3. Przekazywanie uzyskanych kwot na wskazany rachunek bankowy w Polsce lub w USA po przewalutowaniu na USD.
 4. Sporządzanie pism, wniosków oraz udzielanie odpowiedzi dla organów państwowych, sądowych, administracyjnych i innych w Polsce.
 5. Współpraca z adwokatami, radcami prawnymi kancelariami notarialnym i innymi w całej Polsce.

Przygotowuje dowodowo oraz przyjmuje wszystkie sprawy do prowadzenia na terenie całej Polski, w tym:

Cywilne

 • darowizny, dziedziczenia, spadki, testamenty, podział mienia małżeńskiego,
 • sprawy mieszkaniowe
 • odszkodowania za “mienie zabuzańskie”,
 • odzyskiwanie bezprawnie zagarniętego mienia w Polsce lub odszkodowania,
 • egzekucje należnosci,
 • powództwa /w tym przeciwko skarbowi państwa.

więcej >>>

Administracyjne

 • bezzasadne wymeldowania,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym,
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi każdej instancji

więcej >>>

Rodzinne 

 • rozwody i alimenty w polsce,
 • legalizacja /uznania/ wyroków sądów USA na terenie Polski,
 • odpowiedzi na pozwy sądowe,
 • sprawy w urzędach stanu cywilnego, wpisy do ksiąg u.s.c. małżeństw, urodzeń, zgonów, zmiana nazwisk, sprostowania, rozwodów z USA,
 • ojcostwo i zaprzeczenie,
 • pozwy o wydanie dziecka bazzasadnie zatrzymanego w Polsce na podstawie konwencji haskiej

więcej >>>

Karno-cywilne

 • dochodzenie roszczeń majątkowych od osób prywatnych, firm, skarbu państwa, ze spraw niewokonania umów, kontraktów, wadliwie sporządzonych umów, niedotrzymania terminów, rozwiązywanie umów, odwoływanie umocowań i pełnomocnictw

więcej >>>

Rentowe

 • wnioski o renty i emerytury w Polsce,
 • sądowe dochodzenie praw emerytalno-rentowych

Egzekucyjne

 • egzekucja należności,
 • sprawy komornicze,

Handlowe

 • umowy kupna-sprzedaży między innymi: mieszkania, domy, nieruchomosci w Polsce,
 • umowy dla obrotu zagranicznego,
 • obsługa prawna inwestycji zagranicznych w polsce,
 • rejestracja i prowadzenie firm w Polsce,
 • zakładanie spółek – pomoc oraz reprezentacja

więcej >>>

Podatki

 • podatki z tytułu darowizn i spadków, zwolnienia, podatkowe,
 • unikanie podwónego opodatkowania,
 • podatki firm zagranicznych inwestujących w polsce, zwolnienia całkowite oraz częściowe,

Karne

 • wszystkie sprawy karne i karno-skarbowe, /areszty, listy gończe, listy żelazne, poręczenia majątkowe i osobiste,
 • reprezentacja prawna oraz procesowa
 • reprezentacja stron procesu przed sądmi w polsce w każdej instancj,
 • reprezentacja przed wszystkimi organami państwowymi, administracyjnymi, spółdzielczymi, samorządowymi i innymi,

więcej >>>

Inne sprawy w Polsce

 • zażalenia, apelacje i skargi kasacyjne wyroków, wznowienia postepowań, 

Unia Europejska

 • sporządzanie i przesyłanie skarg przeciwko Polsce oraz reprezentowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Praw Człowieka i Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości,
 • reprezentowanie przed innymi organami Unii Europejskiej