small 1
31.12.21
Czy możliwe jest zdalne uczestnictwo w rozprawie z USA?
Odpowiedź: Coronavirus wymusił znowelizowanie prawa cywilnego w tym możliwość uczestniczenia również ze swoim pełnomocnikiem procesowym w rozprawach z zakresu prawa cywilnego w trybie on-line. więcej»

KONTAKT


HomeBlog › Apostille. Czy zawsze potrzebna jest pomoc prawnika?

Apostille. Czy zawsze potrzebna jest pomoc prawnika?

12.31.2021

Odpowiedź: Czas wykonania tej usługi powinien wynosić około 10 dni. W praktyce jest to do 2 tygodni.

Dobrze jest dołączyć zwrotnie opłaconą kopertę. Możliwy jest serwis expresowy (expedited) za dodatkową opłatą, pocztą overnight courier opłaconą w obie strony na adres: New Jersey Division of Revenue, Attention - Notary Unit, 33 West State, 5th Floor, Trenton, NJ 08646-1001. Czas wykonania tej usługi powinien wynosić 8½ godziny (w praktyce z przesyłaniem 3-4 dni). Nie jest respektowana poczta USPS. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, od dnia w którym wiadomość o jego odwołaniu dotarła do pełnomocnika lub organu, przed którym pełnomocnik ma działać, z wyjątkiem procesowych.

Sądy polskie nie wymagają legalizacji pełnomocnictw procesowych, pełnomocnictw upoważniających w sprawach niemajątkowych, w sprawach nie powodujących zmiany stosunków własnościowych. Nie jest wymagana legalizacja pełnomocnictw upoważniających mnie do reprezentowania przed sądmi w Polsce każdej instancji (Rejonowym, Okręgowym, Apelacyjnym, Najwyższym), przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i innymi instytucjami Unii Europejskiej.

Czy zawsze potrzebna jest pomoc prawnika? Nie jest to konieczne, ale zalecałbym dalece idącą ostrożność, szczególnie przy sprawach majątkowych, odszkodowawczych, rejestracji firm oraz takich, gdzie treść pełnomocnictwa może wpłynąć na bieg, terminy i rozstrzygnięcia prawne.

Jeżeli Państwo macie pytania – jestem do dyspozycji. Napisz >>>