small 1
31.12.21
Czy możliwe jest zdalne uczestnictwo w rozprawie z USA?
Odpowiedź: Coronavirus wymusił znowelizowanie prawa cywilnego w tym możliwość uczestniczenia również ze swoim pełnomocnikiem procesowym w rozprawach z zakresu prawa cywilnego w trybie on-line. więcej»

KONTAKT


O KANCELARII

O FIRMIE:

Szanowni Państwo, Panie i Panowie,

Polska Kancelaria Prawnicza jest pierwszą  polską firmą w USA, która posiada zezwolenie Sądu Najwyższego Stanu New Jersey na prowadzenie praktyki prawniczej w zakresie prawa zagranicznego (polskiego i Unii Europejskiej).

Kancelaria jest zarejestrowana jako Liability Limit Company (LLC). Mec. Teofil Głębocki jest pierwszym polskim prawnikiem w USA, który od 1994 r. prowadzi legalną praktykę prawniczą w zakresie prawa polskiego, jest członkiem New Jersey BAR Associates, Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Rzeszowie - Radca Prawny, Okręgowej Izby Adwokackiej - Adwokat-nie wykonujący praktyki i Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawnych Europy w Belgii - prawnik polski i UE.

W Polsce posiada również swoje biuro.

Dokumenty wykonane w jego kancelarii mają taką samą moc dowodową jak sporządzone i wykonane w jego Kancelarii Prawniczej w Polsce. W zależności od zawiłości sprawy i życzeń, osobiście reprezentuje klientów z USA przed polskimi sądami, instytucjami, władzami. Współpracuje z najlepszymi prawnikami ze wszystkich województ w Polsce, którym przygotowuje dowodowo postępowania. Na podstawie pełnomocnictwa  substytucyjnego zleca prawnikom w Polsce wykonanie czynności prawnych lub reprezentowanie moich klientów z USA do całości postępowań.

Udzielane dla mnie pełnomocnictwa, jego kserokopie, kserokopie wniosków do sądów i inne kserokopie  dokumentów dla postępowań sądowych osobiście poświadczam i uwierzytelniam je jako polski prawnik, ma to moc dowodową na równi z poświadczeniem polskiego notariusza lub Notary Public. 

Polska Kancelaria Prawnicza nie jest pośrednikiem, bowiem wszelkie wykonane dokumenty są przesyłane bezpośrednio do organów w Polsce.

Klient ma możliwość osobistego wglądu do sporządzanych dokumentów, a w razie potrzeby ich korygowania. Wspólnie z klientem ustalana jest strategia postępowania. Klient na bieżąco otrzymuje informacje o toczącej się postępowaniu w jego sprawie. W sprawach, gdzie nie jest wymagany udział prawnika pełnomocnika procesowego Kancelaria wykonuje  dokumenty poprawnie zredagowane w tzw. "języku prawniczym", oświadczenie  i/lub podpis mogą być notarialnie uwierzytelnione w moim biurze. Adresem do doręczeń korespondencji na potrzeby postępowania przed sądami  i organami jest moja Kancelaria Prawnicza w Polsce, z udzielonym dla prawnika stałym pełnomocnictwem do odbioru wszelkiej korespondencji, który niezwłocznie informuje mnie o jej treści.

Mec. Teofil Głębocki jest uprawniony do całościowej obsługi prawnej  zagranicznych w Polsce. Przygotowuje i sporządza skargi do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu oraz  innych instytucji Unii Europejskiej, reprezentuje klientów przed tymi organami.

Za pomocą internetu udziela porad prawnych.

Mec. Teofil Głębocki jest autorem wielu artykułów w prasie polonijnej z zakresu prawa polskiego, nowości prawniczych oraz przeprowadzonych ciekawszych spraw.

Zapraszam Państwa do mojego biura, po umówieniu się telefonicznym lub e-mailem:

Biuro w USA:

TEOFIL GLEBOCKI, ESQ., FLC
POLISH LAWYERS OFFICE, LLC
19 Rodgers Place, Clifton, NJ 07013
Tel: 973-977-2271
prawo@polishlaw.us
www.polishlaw.us 

Teofil Głębocki - Radca Prawny - Adwokat. Zagraniczny Konsultant Prawa Polskiego w USA (Foreign Legal Consultant for Polish Law).

Biuro w Polsce:

KANCELARIA PRAWNICZA AMER-POL
ul. J. Słowackiego 24/86
35-0600 Rzeszów
POLSKA

Biuro w Polsce w czasie mojej nieobecności jest adresem do doręczeń dla mnie korespondencji urzędowej i prywatnej, ze stałym upoważnieniem do odbioru przez prawnika.

Da mihi factum, dabo tibi ius (lac.) podaj mi fakty, a ja wskażę Ci prawo