small 1

KONTAKT


ROZPRAWY ONLINE W POLSCE

Rozprawy sądowe on-line w Polsce

Moja Polska Kancelaria Prawnicza – Polish Lawyers Office, LLC w Clifton, New Jersey, USA, prowadzi postępowania sądowe i zapewnia procesową reprezentacją przed sądami w Polsce oraz w rozprawach on-linebez konieczności wyjazdu do Polski 

Od 14 maja 2020 r. przeprowadzanie rozpraw sądowych przed Sądami w Polsce w sprawach cywilnych może być w formie wideokonferencji. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten jednak nie przewiduje bezwzględnego przeprowadzenia rozprawy zdalnej on-line. Dlatego sąd może może przeprowadzić rozprawę w formie tradycyjnej w przypadku uznania braku nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących albo skorzystać z możliwości zarządzenia przeprowadzenia posiedzenia niejawnego.

On-line rozprawę i posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.

Strona wraz z pełnomocnikiem powinna przygotować się do rozprawy, tak samo, jakby była to rozprawa na sali rozpraw w sądzie. Na wniosek lub z urzędu zostaniemy zaproszeni linkiem E-mail na rozprawę on-line przesłanym na skrzynkę odbiorczą strony lub pełnomocnika. Przed terminem rozprawy należy zweryfikować nasz sprzęt elektroniczny, aby prawidłowo działała kamera i mikrofon. Rozprawa on-line niczym nie rózni się od rozprawy w formie tradycyjnej, wyłączamy mikrofon, jeżeli mamy jakieś ustalenia ze swoim pełnomocnikiem. Ponadto musimy zadbać o właściwe tło za nami. Kamerę kierujemy na górną część ciała strony i pełnomocnika. Ponieważ występujemy przed sądem, zachowanie nie może odbiegać od norm przyjętych przy przeprowadzaniu rozprawy w siedzibie sądu. Sędziowie, prokuratorzy i pełnomocnicy procesowi (Adwokaci i Radcy Prawni) występują w togach. Przeważnie sąd rezygnuje z odbierania zeznań od świadka w pozycji stojącej. Musimy oddać jednak należny szacunek dla sądu. Prawnik powinien poinformować klienta jak ma się zachować i aby z szacunkiem zwracał się do sądu. 

Zapraszam do mego biura.

Teofil Glebocki, Esq. FLC
Polish Lawyers Office, LLC
19 Rodgers Place, Clifton, NJ 07013
Radca Prawny - Adwokat
tel: 973-977-2271
prawo@polishlaw.us