small 1
31.12.21
Czy możliwe jest zdalne uczestnictwo w rozprawie z USA?
Odpowiedź: Coronavirus wymusił znowelizowanie prawa cywilnego w tym możliwość uczestniczenia również ze swoim pełnomocnikiem procesowym w rozprawach z zakresu prawa cywilnego w trybie on-line. więcej»

KONTAKT


HomeBlog › Czy możliwe jest zdalne uczestnictwo w rozprawie z USA?

Czy możliwe jest zdalne uczestnictwo w rozprawie z USA?

12.31.2021

Odpowiedź: Coronavirus wymusił znowelizowanie prawa cywilnego w tym możliwość uczestniczenia również ze swoim pełnomocnikiem procesowym w rozprawach z zakresu prawa cywilnego w trybie on-line.

Moja Kancelaria w USA, a ja jako polski prawnik - po przesłaniu do sądu pełnomocnictwa wraz z wnioskiem o przeprowadzenie rozprawy on-line otrzymuje z sądu link z datą rozprawy. Sądy działają w aplikacji Jitsi Meet, do której jestem też zalogowany i bez problemu uczestniczę w takich rozprawach z klientem zamieszkałym w USA lub samodzielnie jako jego pełnomocnik. Jeżeli sądy nie mają urządzenia do zdalnej video konferencji, wówczas składam wniosek o pisemne zeznania strony. Występując przed Sądem w trybie on-line - obowiązuje mnie ubiór urzędowy /występuję w todze/.