small 1
31.12.21
Czy możliwe jest zdalne uczestnictwo w rozprawie z USA?
Odpowiedź: Coronavirus wymusił znowelizowanie prawa cywilnego w tym możliwość uczestniczenia również ze swoim pełnomocnikiem procesowym w rozprawach z zakresu prawa cywilnego w trybie on-line. więcej»

KONTAKT


HomeBlog › Sprzedaż nieruchomości w Polsce bez wyjazdu z USA, czy to możliwe?

Sprzedaż nieruchomości w Polsce bez wyjazdu z USA, czy to możliwe?

12.31.2021

Odpowiedź: Każdą nieruchomość w Polsce /również ruchomość/ można sprzedać, darować, zamienić bez konieczności wyjazdu z USA.

Przygotowuję stosowne pełnomocnictwa do tych czynności. Wszystkie dokumenty konieczne do przedłożenia u Notariusza wydobywa z polskich organów współpracownik z mojej kancelarii w Polsce. W większości przypadków jest też pełnomocnikiem przed Notariuszem do sporządzenia stosownego aktu notarialnego. Przelew należności dokonywany jest na konto bankowe wskazane przez pełnomocnika. Istnieje również możliwość złożenia oferty sprzedaży na terenie Polski.