small 1

KONTAKT


SPRAWY BIZNESOWE

Sprawy biznesowe

Moja Kancelaria w sprawach biznesowych skupia się w większosci na sprzedaży, darowiżnie,  kupnie oraz zamianie nieruchomości położonych w Polsce. Gwarantujemy pełną obsługę prawną w tych przedsięwzięciach.

Sprzedaż lub w inny sposób przeniesienie własności nieruchomości:

 • oferta i promocja nieruchomości w internecie, miejscowych agencjach sprzedaży, miejscowej prasie,
 • negocjacje ceny sprzedaży,
 • wydobycie dokumentów własnościowych, oraz innych niezbędnych celem przedłożenia do aktu notarialnego – Wypis z rejestru gruntu, wypis z Księgi Wieczystej, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z planu urządzenia lasu, i innych,
 • podpisywanie z kupującym umów: przedwstępnej, i innych,
 • podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • przesłanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży na wskazany rachunek w banku lub unii kredytowej w USA, (możliwość bezpośredniego przesłania przez kupującego),

Zakup nieruchomości:

 • wyszukanie nieruchomości w miejscu wskazanym przez klienta,
 • dokonanie wyceny,
 • negocjacje ceny zakupu,
 • wskazanie numeru rachunku banku w Polsce celem zapłaty,
 • przejęcie nieruchomości, lub przekazanie jej wskazanej osobie,
 • wykonanie innych czynności wskazanych przez kupującego,
Obowiązuje umowne wynagrodzenie pomiędzy moją kancelarią a klientem.

Prowadzimy też kupno-sprzedaż ruchomości w Polsce.