Ignorantia iuris nocet /łac./ - nieznajomość prawa szkodzi

 

KANCELARIA POSIADA ZEZWOLENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO STANU NEW JERSEY NA PROWADZENIA PRAKTYKI PRAWNICZEJ
W ZAKRESIE PRAWA POLSKIEGO,

SWOJE BIURA POSIADA W USA I W POLSCE

 

 

 

 

NOTARIALNE PEŁNOMOCNICTWA Z „APOSTILLE”

SPORZĄDZANIE PISM, WNIOSKÓW ORAZ UDZIELANIE ODPOWIEDZI DLA ORGANÓW PAŃSTWOWYCH, SĄDOWYCH, ADMINISTRACYJNYCH I INNYCH W POLSCE

WSPÓŁPRACA Z ADWOKATAMI I RADCAMI PRAWNYMI  W CAŁEJ POLSCE – SUBSTYTUCJA REPREZANTACJI

 

 

 

 

PRZYGOTOWUJE DOWODOWO ORAZ PRZYJMUJE WSZYSTKIE SPRAWY DO PROWADZENIA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, W TYM:

 

 

 

 

      CYWILNE

 

- DAROWIZNY, DZIEDZICZENIA, SPADKI, 

  TESTAMENTY, PODZIAŁ MIENIA

  MAŁŻEŃSKIEGO,

- SPRAWY MIESZKANIOWE,

- ODSZKODOWANIA ZA “MIENIE ZABUZAŃSKIE”,

- ODZYSKIWANIE BEZPRAWNIE ZAGARNIĘTEGO

  MIENIA W POLSCE LUB ODSZKODOWANIA,

- EGZEKUCJE NALEŻNOSCI,

- POWÓDZTWA /W TYM PRZECIWKO SKARBOWI

  PAŃSTWA/,

 

 

 

 

 

 ADMINISTRA-

       CYJNE

 

- BEZZASADNE WYMELDOWANIA,

- REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU

  ADMINISTRACYJNYM,

 

 

 

 

 

    RODZINNE

 

- ROZWODY I ALIMENTY W POLSCE,

- LEGALIZACJA /UZNANIA/ WYROKÓW SĄDÓW

  USA NA TERENIE POLSKI,

- ODPOWIEDZI NA POZWY SĄDOWE,

- SPRAWY W URZĘDACH STANU CYWILNEGO,

  WPISY DO KSIĄG U.S.C. MAŁŻEŃSTW, URODZEŃ,

  ZGONÓW, ZMIANA NAZWISK, SPROSTOWANIA,

- OJCOSTWO I ZAPRZECZENIE,

- POZWY O WYDANIE DZIECKA BAZZASADNIE

  ZATRZYMANEGO W POLSCE NA PODSTAWIE

  KONWENCJI HASKIEJ,

 

 

 

 

 

     KARNO- 

   CYWILNE

 

- DOCHODZENIE ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH OD

  OSÓB PRYWATNYCH, FIRM, SKARBU PAŃSTWA,

  ZE SPRAW NIEWOKONANIA UMÓW,

  KONTRAKTÓW, WADLIWIE SPORZĄDZONYCH

  UMÓW, NIEDOTRZYMANIA TERMINÓW, 

  ROZWIĄZYWANIE UMÓW, ODWOŁYWANIE

  UMOCOWAŃ I PEŁNOMOCNICTW,

 

 

 

 

 

    RENTOWE

 

- WNIOSKI O RENTY I EMERYTURY W POLSCE,

- SĄDOWE DOCHODZENIE PRAW EMERYTALNO-

  RENTOWYCH,

 

 

 

 

 

   EGZEKUCYJNE

 

-EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI,

- SPRAWY KOMORNICZE,

 

 

 

 

 

   HANDLOWE

 

- UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY MIĘDZY INNYMI:

  MIESZKANIA, DOMY, NIERUCHOMOSCI W

  POLSCE,

- UMOWY DLA OBROTU ZAGRANICZNEGO,

- OBSŁUGA PRAWNA INWESTYCJI ZAGRANICZ-

  NYCH W POLSCE,

- REJESTRACJA I PROWADZENIE FIRM W

  POLSCE,

- ZAKŁADANIE SPÓŁEK – POMOC ORAZ

  REPREZENTACJA,

 

 

 

 

 

      PODATKI

 

PODATKI Z TYTUŁU DAROWIZN I SPADKÓW,

  ZWOLNIENIA,

- UNIKANIE PODWÓNEGO OPODATKOWANIA,

- PODATKI FIRM ZAGRANICZNYCH INWESTUJĄ-

  CYCH W POLSCE, ZWOLNIENIA CAŁKOWITE

  ORAZ CZĘŚCIOWE,

 

 

 

 

 

       KARNE

 

- WSZYSTKIE SPRAWY KARNE I KARNO-

  SKARBOWE, /ARESZTY, LISTY GOŃCZE, LISTY

  ŻELAZNE, PORĘCZENIA MAJĄTKOWE I

  OSOBISTE,

 

 

 

 

 

REPREZENTACJA

 PRAWNA ORAZ

  PROCESOWA

 

- REPREZENTACJA STRON PROCESU PRZED

  SĄDMI W POLSCE W KAŻDEJ INSTANCJ,

- REPREZENTACJA PRZED WSZYSTKIMI ORGANA-

  MI PAŃSTWOWYMI, ADMINISTRACYJNYMI,

  SPÓŁ-DZIELCZYMI, SAMORZĄDOWYMI I

  INNYMI,

 

 

 

 

 

  INNE SPRAWY

     W POLSCE

 

- ZAŻALENIA, APELACJE I SKARGI KASACYJNE

  WYROKÓW, WZNOWIENIA POSTEPOWAŃ,

 

 

 

 

 

         UNIA 

  EUROPEJSKA 

 

- SPORZĄDZANIE I PRZESYŁANIE SKARG

  PRZECIWKO POLSCE ORAZ REPREZENTOWANIE

  PRZD MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM

  SPRAWIEDLIWOŚCI W STRASBOURGU,

- REPREZENTOWANIE PRZED INNYMI ORGANAMI

  UNII EUROPEJSKIEJ