O FIRMIE:

Szanowni Państwo, Panie i Panowie.

    Polska Kancelaria Prawnicza jest pierwszą tego typu polską firmą w USA, która posiada zezwolenie Sądu Najwyższego Stanu New Jersey na prowadzenie praktyki prawniczej w zakresie prawa zagranicznego /polskiego i Unii Europejskiej/. Kancelaria jest zarejestrowana jako Liability Limit Company /LLC/. Mec. Teofil Głębocki jest pierwszym polskim prawnikiem w USA, który od 1994 r. prowadzi legalną praktykę prawniczą z zakresie prawa polskiego, jest członkiem New Jersey BAR Associates, Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Rzeszowie – Radca Prawny, Okręgowej Izby Adwokackiej – Adwokat i Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawnych Europy w Belgii. W Polsce posiada również swoje biuro. Dokumenty wykonane w jego kancelarii mają taką samą moc dowodową jak sporządzone i wykonane w Polsce. W zależności od zawiłości sprawy i życzeń osobiście reprezentuje klientów przed polskimi sądami, instytucjami, władzami. Współpracuje z najlepszymi prawnikami ze wszystkich województ w Polsce, którym zleca na podstawie substytucji reprezentowanie spraw swoich klientów z USA. Polska Kancelaria Prawnicza nie jest pośrednikiem, bowiem wszelkie wykonane dokumenty sa przesyłane bezpośrednio do organów . Klient ma możliwość osobistego wglądu do sporządzanych dokumentów, a w razie potrzeby ich korygowania. Wspólnie z klientem ustalana jest strategia postępowania. Klient na bieżąco jest informowany o toczącej się jego sprawie. W sprawach, gdzie nie jest wymagany udział prawnika, Kancelaria wykonuje  dokumenty poprawnie zredagowane w tzw.“języku prawniczym”, oświadczenie  i/lub podpis mogą być notarialnie uwierzytelnione. Mec. Teofil Głębocki jest uprawniony do całościowej obsługi prawnej inwestycji zagranicznych w Polsce. Przygotowuje i sporządza skargi do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu oraz  innych instytucji Unii Europejskiej, reprezentuje klientów przed tymi organami.. Za pomocą internetu udziela porad prawnych. Mec. Teofil Głębocki jest autorem wielu artykułów w prasie polonijnej z zakresu prawa polskiego, nowości prawniczych oraz przeprowadzonych ciekawszych spraw.

 
Zapraszam Państwa do mojego biura.
 Teofil Głębocki, – Radca Prawny - Adwokat
Zagraniczny Konsultant Prawa Polskiego w USA
/Foreign Legal Consultant for Polish Law/


Da mihi factum, dabo tibi ius (lac.) podaj mi fakty, a ja wskaze Ci prawo